Satış Sözleşmesi

MADDE 1- TARAFLAR

1.SATICI: Lores Çiçek - Halil Gezer

Merkez :